Mikołaj  Kopernik

kopernik.jpg (14152 bytes)          

 

 

 

 

 

                 19.II.1473 (Toruń) - 24.V.1543 (Frombork)
         wybitny polski astronom - twórca teorii heliocentrycznej,

         matematyk   ekonomista  prawnik  .

         Ważniejsze  wydarzenia  z  życia  i  działalności  patrona  naszej  szkoły :

 

  19 lutego  1473 r .  urodził  się  Mikołaj  Kopernik

  1483 r.  Umiera  ojciec  Mikołaja  Kopernika

1489 r .  Łukasz  Watzenrode ,wuj  i  opiekun  Mikołaja , zostaje  wybrany  na  biskupa 

     Warmińskiego

1491 r. Mikołaj  Kopernik  kończy  naukę  w  szkole  przy  kościele  św.Jana  w  Toruniu

1491 – 1495 r. Studiuje  na  Uniwersytecie  Krakowskim

1496 r. Rozpoczyna  studia  prawnicze  w  Bolonii

1497 r. Zostaje  przyjęty  do  kapituły  warmińskiej

1500 r. Odbywa  praktykę  prawniczą  w  kancelarii  papieskiej  w  Rzymie

1501 r. Rozpoczyna  studia  medyczne  w  Padwie  i  kontynuuje  studia  prawnicze

1503 r. Uzyskuje  dyplom  doktora  prawa  kanonicznego  w  Ferrarze , kończy  studia  medyczne 

    w  Padwie – uzyskując  prawo  wykonywania  praktyk  lekarskich

1504 –1507 r. Uczestniczy  wraz  z  wujem , biskupem  warmińskim  w  zjazdach  stanów  Prus

    Królewskich  w  Malborku , Toruniu  i  Elblągu

1507 r. Zostaje  osobistym  sekretarzem  i  lekarzem  biskupa . Opracowuje  ,,Komentarzyk’’

    o  teoriach  ruchu  ciał  niebieskich , pierwszy  zarys  teorii  heliocentrycznej  i  rozpowszechnianie 

    go  po  świecie  w  licznych  odpisach .

1509 –1510 r. Opuszcza  dwór  biskupa  w  Lidzbarku  i  przenosi  się  do  kapituły  we  Fromborku

1512 – 1513 r. Pełni  urząd  kanclerza  kapituły 

1516 – 1519 r. Pełni  urząd  administratora  dóbr  kapituły  z  siedzibą  w  Olsztynie

1519 r. Sporządza  mapę  zachodniej  części  Zalewu  Wiślanego .

1519 – 1520 r . Wybucha  wojna  polsko-krzyżacka

1522 r. Wygłasza  traktat  o  monetach

1523 – 1524 r . Pełni  urząd  generalnego  administratora  biskupstwa ,posła  i  kanclerza  kapituły

1528 r . Opracowuje  ostateczną  wersję  traktatu  o  monecie

1541 r . Oddaje  do  druku  rękopis  ,,De  Revolutionibus’’

1542 r . W  Wittenberdze  wychodzi  drukiem  książka  Mikołaja  Kopernika  o  bokach 

     i  kątach  trójkątów : ,,De  lateribus  et  angelis  triangulorum...’’

1543 r. W  Norymberdze  wychodzi  drukiem  ,,De  Revolutionibus’’

25.o5.1543 r.  Mikołaj  Kopernik  umiera  we  Fromborku

 

 

   Bibliografia : 

 

 

E.Rybka - ,,Mikołaj  Kopernik – życie  i  twórczość’’ – PWN.Kraków,1973

St.Brzostkiewicz - ,,Mikołaj  Kopernik  i  jego  nauka’’ –Nasza  Księgarnia. W- wa,1973

Kalendarium – Mikołaj  Kopernik

 

Krótki przegląd manuskryptu Mikołaja Kopernika 

 Znajdziesz tu obrazy małej rozdzielczości kilku stron autografu De revolutionibus

 

skrzynka

okładka górna

wyklejka

karta 1 recto

karta 1 verso

karta 9 verso

karta 11 recto

karta 16 recto

 

            Informacje  o  manuskrypcie  Mikołaja  Kopernika  wykorzystano  ze  stron :

            http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/manus_p.html

           http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/titlpg_p.html

          http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/toc_l.html

 

                                    Ważne  i  ciekawe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Panorama  Torunia                Dom  w  którym  urodził się  Mikołaj  Kopernik

 

Dyplom doktorski Kopernika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Imię  Kopernika   noszą:

 

                           ( Powyższe  wiadomości  wykorzystano  ze  strony:)  

                                                                                   http://www.uranos.org.pl/biogr/kopern.html

                                                                             http://www.torun.pl/Citizens/Kopernik/     

 

            Układ  słoneczny                                        Teoria  heliocentryczna

Układ Słoneczny wg. teorii heliocentrycznej